گروه ابرجی اس ام در کنار فراهم کردن محیط آموزشی برای علاقه مندان ،ابزار مورد نیاز برای تعمیرات را بفروش میرساند که این ابزار دارای قیمت مناسب و کیفیت تضمین شده می باشد.شرکت کنندگان دوره های اموزشی برای خرید ابزار از تخفیف برخوردار  خواهند شد.