دوره رایگان تعمیرات موبایل
تاریخ شروع

14:00

یکشنبه - 1400/11/10

تاریخ پایان

16:00

یکشنبه - 1400/12/01

آدرس

آموزشگاه ابر جی اس ام

آموزش تعمیرات موبایل برای علاقه مندان
5/5

مربوط به دوره قبل
گالری تصاویر
پیش نیازهای شرکت در این رویداد