درباره من
  •  تعمیرکار گوشی های آیفون
  •  لیسانس مهندسی برق الکترونیک
  • دانشجوی ارشد طراحی مدارات مجتمع خطی
  • پنج سال سابقه تعمیرات حرفه ای موبایل